Pulmologija – pulmološka ambulanta – spirometrija, bronhoskopija

Pulmologija se bavi dijagnosticiranjem i liječenjem plućnih bolesti. Pulmološki specijalistički pregled počinje anamnezom odnosno razgovorom pacijenta s liječnikom pulmologom o sadašnjim simptomima (tegobama) te o bolestima koje su prethodile kao i bolestima u obitelji. Vodeći simptomi koji su vezani za plućne bolesti su kašalj, iskašljaj, zaduha, bol u prsima. Pacijent donosi na uvid svoju medicinsku dokumentaciju i popis lijekova koje uzima. Slijedi cjelokupni klinički pregled (status) sa naglaskom na dišnom sustavu. Potom se rutinski obavlja spirometrija i pulsna oksimetrija – postupci kojim se procjenjuje plućna funkcija. Liječnik postavlja radnu dijagnozu te plan daljnjih pretraga, ponekad bronhoskopiju.

Pulmologija subspecijalističko mišljenje

U zaključku se daje subspecijalističko mišljenje o dijagnozi i terapiji uz edukaciju pacijenta o prirodi njegove bolesti te načinu uzimanja terapije ako se uzima inhalacijskim putem. Uz pregled i temeljnu dijagnostiku daje se i ekspertno mišljenje iz svih područja pulmologije za bolesti kao što su astma, KOPB (kronični bronhitis i emfizem), bronhiektazije, respiracijske infekcije, upale pluća, tuberkuloza, dobroćudni i zloćudni tumori bronha/pluća, poplućnice i sredoprsja, intersticijske i imunološke bolesti (sarkoidoza, plućna fibroza).

pulmologija

Spirometrija

Spirometrija je jednostavna pretraga koja pokazuje temeljne plućne funkcije – mjere se plućni volumeni i protoci zraka kroz dišne putove. Metoda je neophodna u dijagnostici astme i KOPB-a kao i drugim bolestima koje utječu na plućnu funkciju, primjerice plućna fibroza, tumori. Kontrolni nalaz pokazat će uspješnost terapije.

Pulsna oksimetrija

Pulsna oksimetrija upotpunjuje informaciju i očitava zasićenost krvi kisikom kroz nekoliko sekundi postavljanjem puls-oksimetra na prst ruke.

Ugovorite termin za pregled

Obratite nam se s Vašim problemom i dogovorite termin za konzultacije