Šum u uhu – laser – tinnitus retraining terapija

Šum u uhu neugodna je pojava koja može itekako naštetiti vašem sluhu. Najčešći su simptomi zujanje, zvonjava, siktanje, a javljaju se kao posljedica prevelike izloženosti buci ili, pak, nakon teške infekcije ili ozljede uha.

Radi otklanjanja ovog vrlo neugodnog simptoma koji može znatno narušiti kvalitetu života provodi se tinnitus retraining terapija tj. terapija šumom. TRT je proces treniranja (Retraining) obrade signala u mozgu koji nastoji ponovo uspostaviti narušenu funkciju našeg mozga i odvajanje akustične percepcije od šumova.

šum u uhu

Cilj ovog treninga je da se šumovi u uhu više ne doživljavaju kao ometajući ili uznemirujući. Uz pomoć tinnitus terapije pacijent može postići da ga njegov šum u uhu više ne ometa ili da ga prečuje u potpunosti. Pacijent mora potpuno prestati promatrati i analizirati svoj šum. S vremenom se tinitus ne pojavljuje više tako glasno i nije u prvom planu, čak ni u vrijeme, kada se aparat ne koristi. Taj prvi efekt treninga osjeti se najranije poslije 2 mjeseca.

  1. Prije prvog pregleda popunite Upitnik za pacijenta i THI upitnik koji možete naći na dnu ove stranice i donesite ih popunjene na prvi pregled.
  2. Prvi pregled i audiološka dijagnostika, od strane otorinolaringologa, i ako je potrebno, logopeda educiranog za TRT terapiju
  3. Pruže Vam se informacije o uzroku zujanja u vašim ušima i detaljno objasni njegov nastanak.
  4. Provodi se savjetovanje i informacije o terapijskim mogućnostima, trajanju liječenja, prilagodbi aparata za zvučnu stimulaciju.
  5. Podešavanje aparata za zvučnu stimulaciju.

Dva dijela retraining terapije

Uz pomoć retraining terapije pacijent može svoj šum u uhu dovesti do toga da ga više ne ometa ili može da ga prečuje u potpunosti. Dva su osnovna elementa terapije: savjetovanje i zvučna terapija.

Savjetovanje

Na savjetovanju se dobiju informacije od medicinskim mogućnostima, privikavanju, razmatranju s aspekta nabavke aparata za zvučnu stimulaciju koji je prilagođen za svaki individualni slučaj. Savjetovanje uključuje diskusiju rezultata medicinske i psihološke dijagnostike s pacijentom, izradu koncepta liječenja, objašnjenje o trajanju liječenja i kontrolama. Dodatno uključuje podešavanje aparata za zvučnu stimulaciju i /ili slušnih aparata.

Zvučna terapija

Zvučna stimulacija mora biti ujednačena i obostrana. Kod normalnog sluha primjenjuju se aparati koji proizvode šum. Ukoliko pored šuma u ušima istovremeno postoji i nagluhost, zvučna stimulacija se postiže pomoću slušnih pomagala. Slušno pomagalo ne smije negativno utjecati na razumijevanje govora, niti u potpunosti prekrivati šum u ušima. S vremenom se šum ne pojavljuje više tako glasno i nije u prvom planu, čak ni u vrijeme, kada se slušno pomagalo ne koristi.

Korištenjem slušnih pomagala obogaćujete zvukom svoje slušanje.

Za terapiju šuma potrebna je suradnja između otorinolaringologa, logopeda educiranog za TRT terapiju, prema potrebi i psihologa. Stresne situacije, preosjetljivost povezana sa šumom u ušima,  nervoza, teškoće spavanja, depresija zbog šumova i /ili nagluhosti, mogu se smanjiti tehnikama opuštanja. Percepcija se preusmjeri na pozitivne stvari; smanjuje se stres, osoba nema većih poteškoća sa koncentracijom i pažnjom, poboljšava se razumljivost govora. Navedene teškoće liječe se uz pomoć psihologa.

Poželjno je dodatno uključiti se na opuštajuće tretmane joge, meditacije, biofeedbacka, hipnoze, akupunkture.

Povremeno se koristi i terapija glazbom uz pomoć Sounsory i Tomatis programa. Glazba mora biti relaksirajuća, opuštajuća, a pomaže pacijentu da prestane primjećivati šum u uhu koji ga smeta. Uz pomoć glazbe kod pacijenta dolazi do poboljšanja u pamćenju, komunikacijskim vještinama, pojačava se kreativnost, samomotivacija, olakšava se stres.

Liječenje traje od godinu do dvije godine.

 

Preuzmite naše upitnike:

Ugovorite termin za pregled

Obratite nam se s Vašim problemom i dogovorite termin za konzultacije