Tumori uha i postranične baze lubanje

Profesor Mislav Gjurić kirurg je s najvećim iskustvom u jugoistočnoj Europi i jedan je od malobrojnih kirurga u svijetu koji izvodi najkompliciranije operacije na slušnom živcu kod tumora i ostalih bolesti u području baze lubanje. Kao član tima M.E. Wiganda i W. Drafa, pionira endoskopske kirurgije sinusa i baze lubanje u svijetu, pridonio je pokretanju i razvoju te kirurgije u Hrvatskoj. Profesor Gjurić operirao je preko 1500 pacijenata s tumorima u području uha i baze lubanje, najprije u Erlangenu u Njemačkoj u vrijeme kada je ta klinika, uz klinike u Hannoveru i Los Angelesu, bila vodeća u svijetu, a sada operira u Zagrebu. Posebno se ističe njegov doprinos operaciji vestibularnog švanoma kod koje je moguće ne samo odstraniti tumor nego i sačuvati sluh koristeći tzv. transtemporalni pristup ili pristup kroz srednju lubanjsku jamu.

Najvažniji tumori koji zahvaćaju uho i granično područje prema mozgu su vestibularni švanom (neurinom akustikusa), švanom facijalisa, paragangliom (paraganglioma tympanicum, paraganglioma jugulare, glomus tumor).

Vestibularni švanom (neurinom akustikusa, akustikusneurinom) najčešći je tumor u unutarnjem uhu i stražnjoj lubanjskoj jami. U Europi godišnje se registrira 10-20 novooboljelih slučajeva na milijun stanovnika. Vestibularni švanom najčešće je jednostran, a u 5% slučajeva nastaje obostrano u sklopu bolesti zvane neurofibromatoza tip 2. Vestibularni švanom dobroćudan je tumor koji nastaje uzduž živca za ravnotežu i sluh. U vrlo rijetkim slučajevima vestibularni švanom nastaje unutar organa za ravnotežu i sluh i rano dovodi do gluhoće. Srednja pojavna dob sporadičnih švanoma je 50. godina starosti.

vestibularni švanom

Vestibularni švanom – simptomi

Vestibularni švanom uzrokuje jednostranu, najčešće postepenu nagluhost, u rjeđim slučajevima iznenadnu nagluhost. U početnoj fazi moguće su epizode akutnog pogoršanja sluha nakon kojih se sluh može privremeno oporaviti. Često je prisutan šum u uhu, a smetnje ravnoteže se javljaju u obliku nesigurnosti u hodu, pri naglim promjenama položaja ili kretnji. Napadi vrtoglavice su mogući, ali vrlo rijetki. Kod velikih tumora s pritiskom na moždano deblo i mali mozak mogu se javiti dvoslike, smanjen osjet na licu, smetnje gutanja, paraliza polovice lica i glavobolja.

U dijagnostici vestibularnog švanoma pretraga izbora je magnetska rezonanca. Dodatna obrada uključuje ispitivanja sluha i ravnoteže.

vestibularni švanom

Vestibularni švanom – liječenje

Liječenje vestibularnog švanoma ovisi o različitim čimbenicima kao što su veličina tumora, dob pacijenta i prisutni simptomi. Odluku o vremenu i načinu liječenja treba donijeti individualno nakon sagledavanja svih aspekata poštivajući i želju samog pacijenta. Odstranjenje tumora operacijom metoda je prvog izbora u liječenju vestibularnog švanoma. Cilj operacije je potpuno odstranjenje tumora uz čuvanje vitalnih struktura i funkcije živaca. Osim u slučajevima velikih tumora (>4 cm) kod kojih je indicirana hitna operacija, u većini ostalih tumora legitimno je utvrditi brzinu rasta tumora i dinamiku simptoma praćenjem pacijenta kroz neko vrijeme. Iznimku od tog pravila predstavljaju manji tumori s očuvanim sluhom kod pacijenata koji polažu veliki značaj na čuvanje sluha. U ovim slučajevima indicirana je rana operacija jer je šansa za očuvanje sluha tada najbolja. Slijedeća indikacija za ranu operaciju tumora su izražene smetnje ravnoteže.

Stereotaktičko zračenje – gama nož usmjereno je na zaustavljanje ili usporavanje rasta tumora bez direktnog učinka na tumorske stanice. Dakle, tumor je i dalje prisutan, ali u idealnom slučaju ne raste dalje. Indicirano je prvenstveno kod bolesnika starijih od 70 godina, kod bolesnika lošeg zdravstvenog stanja i bolesnika s tumorom na jedinom čujućem uhu. Zračenje je moguće kod tumora maksimalne veličine do 3cm. Da bi se nedvojbeno mogao utvrditi pozitivan učinak zračenja potrebno je prije toga dokazati rast pomoću barem dvije magnetske rezonance. U suprotnom nepromijenjena veličina tumora može biti posljedica prirodnog tijeka bolesti s malih ili nikakvim rastom u određenom periodu praćenja, a ne zračenja. Dugoročni rezultati zračenja nisu do kraja poznati. Opisane su komplikacije zračenja, a nakon niza godina u ozračenom području moguć je nastanak zračenjem uzrokovanog zloćudnog tumora.

Švanom nervusa facijalisa dobroćudan je tumor ličnog živca koji svojim rastom uništava živčane niti facijalisa i dovodi do paralize lica. Ona nastaje postepeno, nije ovisna samo o veličini tumora već o stupnju tumorske infiltracije neurona. Švanom facijalisa također dovodi do razvoja nagluhosti i smetnji ravnoteže. Kod svake pareze ili paralize facijalisa koja se ne oporavlja važno je isključiti postojanje tumora. Osim otorinolaringološkog pregleda, ispitivanja sluha i ravnoteže, ultrazvuka vrata, elektromiografije, radiološka dijagnostika s CT-om i MR-om nezaobilazan je faktor u dijagnostici.

Švanom facijalisa – liječenje

Liječenje švanoma facijalisa je kirurško odstranjenje tumora, a vrijeme operacije ovisi o funkciji živca. Kod pacijenata s razvijenom slikom paralize facijalisa princip operacije je odstranjenje tumora i rekonstrukcija živca. Konačni rezultat rekonstrukcije nikada nije vraćanje normalne mimike lica, ali većini pacijenata je ponovno omogućeno zatvaranje oka i dobra pokretljivost usnog kuta. Kod manjih tumora ili normalne ili gotovo normalne funkcije facijalisa može se čekati i pratiti razvoj kliničke slike. Kako su slučajevi kod kojih je moguće tumor odstraniti i istovremeno sačuvati funkciju živca izuzetno rijetki, rana operacija u suglasnosti s pacijentom vrlo je rijetko indicirana. Alternativa u ovim slučajevima je gama zračenje, ali je uspješnost zbog oskudnog broja slučajeva nedovoljno poznata.

Najčešće je dobroćudan, bogato prokrvljen tumor koji nastaje u srednjem uhu (timpanični paragangliom) ili ispod uha u stijenci bulbusa jugularne vene (jugularni paragangliom). Javlja se izolirano, a u 40% slučajeva postoji nasljedna, obiteljska sklonost razvoju takvih tumora. Može se pojaviti u bilo kojoj životnoj dobi, najčešće između 50-60. godine života, kod nasljednih u znatnoj ranijoj dobi. U žena je češći nego u muškaraca, 2:1. Timpanički i jugularni paragangliom izazivaju pulzirajući šum u zahvaćenom uhu, nagluhost i ponekad smetnje ravnoteže ili vrtoglavicu. Tumor svojim rastom može izazvati krvarenje iz uha, paralizu ličnog živca, smetnje gutanja i paralizu dijela jezika. Veliki tumori mogu dovesti do dvoslika, smanjenog osjeta na licu i svojim rastom prema mozgu ugroziti život bolesnika. U dijagnostici jugularnog paraganglioma na prvom mjestu su kompjuterizirana tomografija (MS-CT temporalne kosti) i magnetska rezonancija. PET/CT metoda služi u svrhu otkrivanja multicentričnih tumora i metastaza. Genetski skrining na mutacije SDH gena preporuča se kod svih pacijenata s paragangliomima glave i vrata.

paragangliom

Paragangliom – liječenje

Odluka o vrsti liječenja donosi se individualno, a na nju utječu dob i zdravstveno stanje bolesnika, simptomi bolesti, veličina, lokalizacija i brzina rasta tumora. Timpanični paragangliom liječi se operacijom koja u pravilu uspješno odstranjuje tumor i u većini slučajeva čuva sluh. Korištenjem lasera postiže se sigurnije odstranjenje tumora uz čuvanje okolnih struktura. Kirurgija je metoda izbora i u liječenju jugularnog paraganglioma, dok su rezultati stereotaktičkog zračenja (gama nož i dr.) privremeni i nezadovoljavajući. Operacija je izuzetno zahtjevna i komplicirana, a cilj je odstranjenje tumora uz maksimalno moguće očuvanje kvalitete života pacijenta. Potpunom odstranjenju tumora treba težiti kod mlađih pacijenata i kod pacijenata s prisutnim ispadima funkcije moždanih živaca. Zbog slabog kompenzacijskog kapaciteta starijih osoba na novo- i naglo nastale ispade legitimna je subtotalna resekcija tumora. U slučaju daljnjeg rasta koristi se postoperativno zračenje.

paragangliom

Ugovorite termin za pregled

Obratite nam se s Vašim problemom i dogovorite termin za konzultacije