TIM

Jasenka Broz Frajtag, prof. log., univ. mag. sanit. publ.

Dr. sc. Bruno Cvjetičanin, dr. med.

Dr. sc. Mladen Duduković, dr. med.

Nina Ivičić, dipl. ing.

nutricionist

Prof. dr. sc. Miroslav Kopjar, dr. med.

ginekologija i porodništvo
ginekološka onkologija i uroginekologija
životopis

Dr. sc. Stribor Marković, mag. pharm.

Prof. dr. sc. Davor Mijatović, dr. med.

Prim. dr. sc. Dražen Nosso, dr. med.

Mr. sc. Ladislav Pavlović, dr. med.

Irena Šnajdar, dr. med.

vaskularna kirurgija
Centar za vene
životopis