Dr. sc. Mladen Duduković, dr. med.

Dr. sc. Mladen Duduković, dr. med., rođen je u Zagrebu. Završio je Medicinski fakultet u Zagrebu na kojem je i doktorirao. Završio je specijalizaciju iz opće kirurgije i subspecijalizaciju iz plastično-rekonstruktivne i estetske kirurgije.

Dio edukacije iz područja rekonstrukcije dojke završio je u Americi kao stipendist globalnog programa za borbu raka protiv dojke. Stipendija mu je dodijeljena u prvoj klasi stipendista „Avon Global Scholars 2012“ kao jednom od 24 ukupno izabranih liječnika uključenih u liječenje raka dojke. Za edukaciju u sklopu stipendije odabrao je Zavod za plastičnu i rekonstruktivnu kirurgiju bolnice „Johns Hopkins Hospital“ u Baltimoreu. Osim u Americi, dio edukacije iz rekonstrukcije dojke obavio je i u Sloveniji. Osim rekonstrukcije dojke, poseban interes pronalazi u estetskoj i kozmetskoj kirurgiji te se kontinuirano educira, sudjeluje na stranim i domaćim kongresima i simpozijima. Objavljuje i znanstvene radove, a od 2013. član je upravnog odbora Društva specijalizanata za plastičnu i rekonstruktivnu kirurgiju pri Društvu za plastičnu i rekonstruktivnu kirurgiju Republike Hrvatske. Već dvije godine zaredom (2015. i 2016.) odabran je za najboljeg plastičnog kirurga od strane pacijenata. Honorarno radi kao član medicinskog tima hokejaške momčadi „Medveščak Zagreb“.