Dr. sc. Stribor Marković, mag. pharm.

Diplomirao farmaciju i medicinsku biokemiju na Farmaceutsko biokemijskom faktultet i doktorirao farmaceutske znanosti. Radio je na istraživanju lijekova i kontroli kvalitete, a već petnaest godina bavi se fitoterapijom i aromaterapijom i uvođenjem tih disciplina u medicinu te savjetuje i educira u tom području.