Jasenka Broz Frajtag, prof. log., univ. mag. sanit. publ.

Rođena sam 28.06.1980. U Zagrebu gdje sam završila osnovnu i srednju školu.  Diplomirala sam na Edukacijsko rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2004. godine. Od 2005. do 2006. godine odradila sam pripravnički staž na Klinici za bolesti uha, nosa i grla i kirurgiju glave i vrata Audiološkog  Centra, KBC Šalata. Od 2006. godine obavljam poslove profesora logopeda na Klinici za bolesti uha, nosa, grla i kirurgiju glave i vrata  KBC-a Šalata te zbog preseljenja Klinike od 2011. godine radim na KBC-u Zagreb. godine magistrirala sam na školi javnog zdravstva Andrija Štampar Medicinskog fakulteta u Zagrebu.

Sudjelovala sam kao predavač na mnogim svjetskim otorinolaringološkim Kongresima u Americi (Florida, Las Vegas), međunarodnim Kongresima u Europi ( Amsterdam, Harrogate, Budimpešta, Lisabon, Maribor ). Pozvani sam predavač na svjetskom Otorinolaringološkom Kongresu u Dubaiu. Aktivno sam sudjelovala i na mnogim domaćim stručnim skupovima te na tečajevima trajnog medicinskog usavršavanja. Tijekom svoje znanstvene karijere surađujem s vodećim stručnjacima s Klinike za psihološku Medicinu –prof. Braš, prof. Đorđevićem. Surađujem sa profesorima iz škole javnog zdravstva Andrija Štampar.

2015. godine suorganizator sam tečaja trajnog medicinskog usavršavanja I kategorije na KBC-u Zagreb u Zagrebu. Od 2015. godine postajem član Udruge za prevenciju dječjih neurorazvojnih auditornih oštećenja -komunikacija. 2017. godine suorganizator sam Simpozija Psihoakustičkog pristupa poremećaja kognicije i komunikacije u Zagrebu. 2018. godine u suradnji sa Hrvatskim društvom za otorinolaringologiju i kirurgiju glave i vrata organizirala sam tečaj trajnog medicinskog usavršavanja I kategorije u Zagrebu.

Kao autor i koautor objavila sam više stručnih i znanstsvenih radova u domaćim i inozemnim časopisima. Aktivno govorim engleski, mogu se služiti i talijanskim.

Poliklinika Sinteza Dođite odmah do željene informacije

Dobrodošli!
Kako vam možemo pomoći?

Vikendom nismo u mogućnosti odgovarati na poruke. Javimo Vam se u ponedjeljak ujutro!

Skenirajte QR kod i započnimo razgovor u aplikaciji.+385 91 454 5973