Marko Kisić, dr. med.

Rođen 1980. godine u Zagrebu gdje završava i gimnaziju, a 1999. godine upisuje Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu koji završava 2006. godine.

Nakon završetka pripravničkog staža, 2007. godine, zapošljava se u Klinici za ženske bolesti i porode KBC-a Zagreb ( Petrova bolnica ) gdje 2012. dovršava specijalizaciju i postaje specijalist iz područja ginekologije i porodništva. U međuvremenu upisuje i poslijediplomski doktorski studij ‘Biomedicina i zdravstvo’ pri Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Usavršavao se u više svjetskih centara u SAD-u ( St.Luke’s – Roosevelt Hospital Centre, University Hospital of Columbia University, New York te Mount Sinai School of Medicine, New York, 2009. godine ) i Velikoj Britaniji ( Betsi Cadwaladr University Health Board, Wrexham, 2015. godine ).

Završio niz poslijediplomskih tečajeva 1.kategorije sa međunarodnim sudjelovanjem iz područja ultrazvuka u ginekologiji i opstetriciji, 3D/4D ultrazvuka, kao i područja ginekološke kirurgije i endoskopije te hitnih stanja u ginekologiji i opstetriciji.

Sudjelovao na svim glavnim hrvatskim kongresima iz područja ginekologije i opstetricije od 2008. godine, a na nekima i kao pozvani predavač.

Kao predavač i nastavnik radio i u Školi za medicinske sestre Mlinarska, Zagreb.

Također, 2014. godine sudjelovao na svjetskom kongresu ‘ Kontroverze u opstetriciji, ginekologiji i infertilitetu (COGI)’ u Parizu, Francuska.

Autor i koautor više znanstvenih radova objavljenih u eminentnim znanstvenim časopisima.

Član Hrvatskog društva za ginekološku endokrinologiju i humanu reprodukciju, Hrvatskog društva za menopauzu te Hrvatske udruge bolničkih liječnika.