Mr. sc. Ladislav Pavlović, dr. med.

Rođen sam u Zagrebu 7. studenog 1951.g. Na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diplomirao sam 30.ožujka 1981.g. Od 1981.–1991.g. radim u Medicinskom centru u Petrinji gdje mi se odobrava specijalizacija iz pneumoftiziologije. U međuvremenu upisujem poslijediplomski studij iz pulmologije.

Godine 1995. zapošljavam se na Klinici za plućne bolesti Jordanovac kao specijalist pulmolog na odjelu, u pulmološkoj ambulanti i kao bronhoskopičar. Kroz nekoliko godina obnašam funkciju voditelja II pulmološkog odjela i zamjenika voditelja Bronhološkog kabineta Klinike.

Prvu godinu poslijediplomskog studija iz pulmologije upisujem 1987/1988. godine, a 2.prosinca 2004.g. završio sam poslijediplomski stručni studij anesteziologije i obranio magistarski rad pod naslovom „Učinak fiberbronhoskopije na plućne funkcije u bolesnika s kroničnom opstruktivnom plućnom bolesti“ i time stekao stručni naziv magistra iz anesteziologije.

Dana 2.siječnja 2007.g. položio sam subspecijalistički ispit iz pulmologije.

Uže područje kojim se bavim je bronhoskopska dijagnostika, torakalna onkologija, kronična opstruktivna plućna bolest, astma i tuberkuloza. Niz godina aktivno sudjelujem u edukaciji liječnika na specijalističkom i subspecijalističkom stažu, podučavam vještinu fiberbronhoskopije već generacije mlađih kolega liječnika. Predavač sam na nekoliko Poslijediplomskih tečajeva I. katergorije : „Bronhoskopija- dijagnostička i terapijska primjena“, „Suvremena načela dijagnostike i liječenja bolesti dušnika“.

Sudjelovao sam na brojnim međunarodnim i domaćim kongresima, godišnjim sastancima i skupovima uz aktivno učešće s radovima i kao predavač.

Objavio sam radove u časopisima koji su referirani u međunarodnoj bazi Current Contents odn. Scopus/Embase kao i drugim časopisima, dva poglavlja u knjigama, poslijediplomskim tečajevima, kongresnim priopćenjima in extenso odnosno sažecima u indeksiranim međunarodnim i domaćim časopisima.

Aktivno sudjelujem u stručnom radu Hrvatskog pulmološkog društva, Hrvatskog torakalnog društva i Hrvatskog liječničkog zbora.

Radio sam kao subspecijalist pulmolog na Odjelu za tumore Zavoda za plućnu onkologiju Klinike za plućne bolesti Jordanovac – KBC Zagreb.

Dana 8.studenog 2016.g. s navršenih 65 godina odlazim u mirovinu te sam s matičnom ustanovom potpisao sporazumni raskid radnog odnosa.