Prof. dr. sc. Miroslav Kopjar, dr. med.

Rođen je 1945. godine u Zagrebu, Hrvat, osnovno školovanje  završio u Zlataru, a gimnaziju  u Zagrebu 1964. godine.

Akademska i stručna naobrazba

Diplomirao je na medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Specijalizaciju iz ginekologije i obstetricije započeo je u Općoj bolnici Varaždin 1972., a nastavio  na Klinici za ženske bolesti i porode u Zagrebu. Specijalistički ispit položio je 1976. Završio je poslijediplomske studije iz onkologije i urologije. Magistrirao je 1987. (“Pouzdanost ultrazvuka u dijagnostici ginekoloških tumora”), a doktorat znanosti stekao je 1996. (“Bodovni sustav u neinvazivnoj dijagnostici endometrioma jajnika”) – Medicinski fakultet, Zagreb.  U 1988. postao je primarijus. Certification in advanced operative laparoscopy – Accreditation Council for Gynecologic Endoscopy,  New York Academy of Sciences, USA, dobio je 1999. godine. Od 2002. godine redovni je član Akademije medicinskih znanosti Hrvatske, a od 2003. docent na Katedri za ginekologiju i obstetriciju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Od 2011. godine kao profesor predaje na Dubrovnik International University.